Tehnilised nõuded algmaterjalidele |U-Print|

Kujundamisel ja trükifailide ettevalmistamisel tuleb arvestada allpool toodud tehniliste tingimustega.

Eelpoolloetletud tehniliste tingimuste täitmine on vajalik Teie trükise kvaliteedi tagamiseks. Tingimuste mittetäitmisel ei saa me Teile garanteerida kõrgtasemelist kvaliteeti.

Digitaalse algmaterjalina aktsepteerime PDF/X-1a:2001 (ISO 15930) nõuetele vastavat CMYK ja/või vajalike spot-värvidega trükivalmis komposiit PDF faile.

Failide trükikotta toimetamisel tuleks eelistada ftp protokolli (ftp.uprint.ee).

Vastavad kasutajatunnused, salasõna ja juhised saab müügijuhilt või repro osakonnast. Väiksema faile võib saata e-mailiga aadressile repro@uprint.ee. Samuti võib kasutada järgmisi andmekandjaid: CD, DVD ja USB kõvaketas/mälupulk.

Failide laekumisest tuleb koheselt informeerida repro osakonda e-maili repro@uprint.ee teel.

Failid tuleb repro osakonda toimetada hiljemalt kokkulepitud ajaks. Failide hilisemal kohale toimetamisel ei pruugi trükikoda vastuta valmistoote õigeaegse tarne eest.

Parandusfailidest, kõigist muudatustest, erinõuetest ja kõrvalekalletest allpool toodud nõuetest PDF failidele tuleb teavitada repro osakonda.

Trükise PDF fail tuleb kujundada 1:1 mõõdus tellitava trükisega.

Puhas formaat peab olema määratud trim-boxiga või asuma PDF-lehekülje keskel.

Kõik kasutatud fondid peavad olema PDF faili kaasa laetud.

Lehekülgede arv failis pole piiratud. Failide nimed peavad viitama neis sisalduvatele lehekülgedele ja/või töö nimele (näiteks: raamat_09-16.pdf , esikaas.pdf , 09.pdf). Mitte kasutada täpitähti ja erisümboleid peale alakriipsu, miinuse ja punkti.

Parandusfailid peavad olema eristuvate nimedega (näiteks: 04-09_uus.pdf, raamat_09-16_uus.pdf)

Lõike- ja paigaldusmärgid pole vastunäidustatud, aga need ei tohi olla puhtale formaadile lähemal kui 3 mm.

Lõikevaru e. “bleed” peab olema vähemalt 3 mm (stantsitavatel toodetel vähemalt 5mm) ja võimalusel ka trükise köiteserva suunas.

Tekstid ja muud kriitilised kujunduselemendid ei tohi olla lähemal kui 5 mm toote puhta formaadi servale.

Värvipildid peavad olema CMYK’i teisendatud kasutades trükiviisile ja paberile vastavat ICC profiili, – mis tagab sobiva maksimaalse summaarse värviprotsendi (total ink limit). Kliendi poolt PDF faili kaasa laetud ICC profiile ignoreeritakse.

Failides ei tohiks sisalduda muid värve peale CMYK’i ja vajalike spot-värvide. RGB, Lab ja tellimuses mitte kajastuvad Pantone spot-värvid asendatakse automaatselt nende CMYK-vastetega.

Must-valged objektid ei tohi sisaldada muid komponente peale musta.

Suurte mustade pindade sügavmusta (rich black) värvi saavutamiseks soovitame kasutada kombinatsiooni C50% M40% Y40% K100%. Väikeste mustade tekstide ja joonobjektide puhul on sügavmusta värvi kasutamine vastunäidustatud.

Piltide optimaalne resolutsioon võrdub kahekordse trükirastri tihedusega. Sellest kõrgem resolutsioon kasvatab asjata failide mahtu ning ei tõsta trükise kvaliteeti. Oluliselt madalama resolutsiooni puhul tuleb arvestada trükise kvaliteedikaoga. Sellest ei päästa ka kliendi poolne resolutsiooni digitaalne tõstmine. Pigem on see vastunäidustatud kuna sellisel juhul ei kaasne repros failide töötlemisel vastavat hoiatust kujutise madalast resolutsioonist.

Trükirastri tiheduse määrab paberi tüüp (kaetud paberite puhul 150-175 lpi ning ofset paberite puhul 110-133 lpi).

Leheküljed peavad olema kliendi poolt lõpuni valmis kujundatud, st. kõik reklaamid ja muud elemendid peavad olema sisse monteeritud.

Kujundamisel ei tohi mustade vähem kui 10-punktiste tekstide ja objektide puhul, mille joone paksus on alla 0,2 mm, kasutada teisi osavärve.

Värvilisel taustal ei tohi kasutada valget alla 10 punkti suurust teksti ega objekte joonepaksusega alla 0,2 mm.

Kliendi materjalide töötlemisel eemaldatakse ületrükk kõikidelt objektidelt ja seejärel omistatakse ületrükk objektidele, mis sisaldavad 100% musta.

Juhul kui ületrüki eemaldamine värvilistelt objektidelt on näiteks mingite eriefektide saavutamiseks vastunäidustatud, tuleb kliendil repro osakonda sellest eelnevalt teavitada.

Suurte mustade objektide ületrüki vältimiseks tuleb 100% mustale lisada 1% mõnda muud CMY komponenti.

Liimköite puhul tuleb kujundamisel arvestada, et trükise sisu lehekülgede köiteservast läheb köitmisprotsessis kaduma 2-3 mm ala. Kaane ja sisu esimese/viimase lehekülje kujundusest läheb köiteserva poolt kaduma 5-7 mm kujutisest. See võib häirivaks osutuda sisu lehekülgedel või kaanelt sisu lehekülgedele ülemineva kujunduse puhul. Samuti on soovitus üleminevate lehekülgede puhul vältida tekstiveergude lõikumist toote seljaga.

Online-liimi puhul läheb liimiserva poolsest küljest kaduma 1-2 mm.
Juhul kui stantsi-, fooliumi ja kohtlaki elemendid on trükitava materjaliga samas failis, peavad need olema värvitud spot-värvidega ja neile peab olema omistatud ületrükk.
Stantsijoonise puhul tuleks kasutada järgmisi värve:
* lõikejoon – punane
* soon – roheline
* perfo – kollane.

Stantsijooned, fooliumi ja kohtlaki kujunduselemendid võivad olla vormistatud ka eraldi failidena tingimusel, et on tagatud vastavate elementide kattuvus